Mennybéli, felséges Isten

1. Mennybéli, felséges Isten,
Akinek dicsőséged fenn,
Boldog lelkek seregitül
Láttatik véghetetlenül:
E teljes világ
Általad Teremtetett,
áll és marad.

2. Te, noha ily felséges vagy,
És erőd, méltóságod nagy,
De föld porait megtartasz,
És minket arra méltóztatsz,
Hogy fiaidnak hivassunk,
És Atyánknak imádhassunk.

3. Légyen Néked magasztalás
És tőlünk nagy hálaadás,
Mert Tiéd az ország,
Tiéd A hatalom és dicsőség
E földön és a mennyekben,
Most és mindörökké. Ámen!

Home


Next song