Mi Atyánk, ki vagy a mennyben

1. Mi Atyánk, ki vagy a mennyben,
Halld meg buzgó kérésünk,
Melyet Jézus szent Nevében
Most Tehozzád intézünk!
Bízva lépünk trónodhoz, Mint a gyermek atyjához.

2. Nagy Neved szenteltessék meg,
Egek Ura, jó Atyánk!
Dicsérni nem képes Téged
Méltóképpen szívünk, szánk.
A Te szent Neved nékünk Erősségünk, örömünk!

3. Jöjjön el a Te országod,
Égi Király, nagy Felség!
Töltse be mind a világot
Igazság és békesség!
S majdan éltünk végével Üdv honába emelj fel!

4. Legyen meg szent akaratod
Égben, földön egyformán!
Segítsd tennünk, mit parancsod
Önjavunkra megkíván!
Akkor boldog életünk, Tőled ha el nem térünk.

5. Add meg nékünk kenyerünket
Napról-napra, Istenünk!
Enyhítsd lelki éhségünket:
Igéd legyen ételünk!
Szükségben ha el nem hagysz,
Ajkunkra nem jön panasz.

6. Bocsásd meg mi vétkeinket.
Nagy kegyelmű Istenünk!
Mert úgy bánt és aggaszt minket
Mindennap, hogy vétkezünk.
Add, mi is megbocsássunk,
Hogy így kegyet találjunk!

7. Ne vígy minket kísértésbe
Sátán ellen légy támasz!
Test és világ cselvetése
Le ne győzzön, oltalmazz!
Növeld gyenge hitünket,
Újítsd lelki erőnket!

8. Szabadíts meg a gonosztól,
Hogy ne ártson az nekünk!
Óvj meg minden bajtól, rossztól,
Mely gyakran tör ellenünk!
Mert tiéd a föld, az ég,
Hatalom és dicsőség.

Home


Next song