Miféle nagy nepcsődület

1. Miféle nagy népcsődület,
És mit akar e nagy tömeg,
Mely összejön nap-nap után,
E nép, ó, vajon mit kíván?
/: Halld, mily örömmel hirdetik:
Názáreti Jézus most megy itt!:/

2. De hát e Jézus ki lehet,
Hogy így buzdul e népsereg?
Ifjú, öreg és sok beteg,
Mindenfelől Hozzá siet.
/: És íme, újból hirdetik:
Názáreti Jézus most megy itt!:/

3. A drága Jézus Krisztus Ő,
A Megváltó, Üdvözítő!
Szavára föltámad a holt,
És járni kezd, ki sánta volt.
/: Még a vakok is hirdetik:
Názáreti Jézus most megy itt!:/

4. Mily áldás, hogy még szerte jár,
És bűnösökre most is vár,
Zörget, keres köröskörül,
Örül, ha ember üdvözül.
/: Hirdessük szerte ezt a hírt:
Názáreti Jézus most megy itt!:/

5. Ó, bűnös, tárd ki szívedet,
Ma még üdvöd megnyerheted,
De ha a kegyidő lejár,
Akkor megtérni késő már!
/: Késő! A föld e jajtól reng:
Názáreti Jézus már elment!:/

Home


Next song