Mily nagy örömet

1. Mily nagy örömet, drága kedves hírt
Hoztak a mennyből angyalok.
Kegyelemről szól,
minden embert hív,
E nagy örömhír
mindennél nagyobb.

Refrén:
Földre szállt a Messiás,
Nála van szabadulás!
Nyitva már a menny nekünk,
Zengjük mind: az Úr velünk!

2. E nagy örömet
zengje énekünk,
Hirdesse vígan
szívünk, szánk!
Mindaz, aki él,
örvendjen velünk,
Mert a Megtartó
eljött mihozzánk!

3. E hír messze űz
minden bánatot,
Megsebzett szívnek
vigaszt hoz,
Tudtul adja
jó Atyánk irgalmát,
Hogy elküldte
a Földre szent Fiát.

Home


Next song