Minden helyen Ő van vélem

1. Minden helyen Ő van vélem, Földön járjak vagy vízen.
Írva áll ez Igéjében,
S én ezt érzem és hiszem.
Kérded: Ki van énvelem? - Isten, az én Istenem!

2. Tenger, mélység, halál, ínség El nem zárják tőlem Őt.
Nehéz harcok idején véd. Ő nyújt vigaszt és erőt.
Ébrenlétben, álmomban
Isten mindig vélem van!

3. Hiszem, vallom: Isten vélem, Lelkem védő pajzsa Ő,
Azért nem kell soha félnem, Bár sok veszély s próba jő,
Hogyha Isten van velem, Akkor ki áll ellenem?

4. Vélem az Úr! Ó, mily öröm! Tőle minden jót kapok…
Szenvedés közt Ő az erőm, Véle árva nem vagyok.
Boldogságom végtelen, Hiszen Isten van velem!

Home


Next song