Mint a szép csillagok

1. Mint a szép csillagok, mind-mind eltűnnek,
Ha földre érnek a napsugarak,
Fűszálként hervad és múlik az élet:
Mit Jézusért teszel, mind megmarad!

Refrén:
Ez marad meg csak, el sose hervad,
Mit Jézusért teszel, nem hervad az.
Ha bűnöd elhagyva, szolgálsz az Úrnak,
Mit Jézusért teszel, mind megmarad.

2. Más fogja élvezni, mit kezed gyűjtött,
Munkád után lehet majd más arat.
Végül a múlt köde téged is elföd:
Mit Jézusért teszel, mind megmarad!

3. Hű szolga, hős vitéz, jó harcot vívtál,
Roskadtál munkádnak súlya alatt;
De fönn a Mennyekben jutalom vár rád:
Mit Jézusért teszel, mind megmarad!

Home


Next song