Mint eltévedt bárány

1. Mint eltévedt bárány a mélyben lent,
Bolyongtam én is sok éven át,
De Megváltóm Jézus halálba ment,
És engem, a tévelygőt megtalált.

Refrén:
Áldott légy, mert megváltottál,
Áldott légy, mert meggyógyítál,
Áldott légy a bocsánatért,
Gazdag és örök, új életért!

2. Az Atyának háza oly távol volt,
Mikor a bűnnek szolgáltam én,
De mentő karjával hozzám hajolt,
Most boldogan nyugszom az Ő szívén.

3. Most Hozzá száll ujjongó énekem,
Magasztalom a mennyek Urát,
Nagy kegyelmét bátran elhirdetem,
És örökre zengek halleluját.

Home


Next song