Nagy Főpapunk, add nékünk

1. Nagy Főpapunk, add nékünk,
Kik színed elé lépünk,
Az áhítat csendjét;
Űzd el most gondjainkat,
Hogy imakarjainkat
Buzgón emeljük Tefeléd!

2. Hadd buzduljunk mindnyájan
Egymás imája által
Zengni dicséreted!
Tedd bensőnk templomoddá,
Bűnterhétől szabaddá,
Hogy legyünk
egységben Veled!

3. Fület adj, mely Rád hallgat,
És szemet, mely nem lankad
Szemlélni Tégedet,
Adj gyermeki bizalmat,
Megszentelt szívet, ajkat,
S lábat, mely járni kész Veled!

4. Nyisd meg hitünk világát,
Add szent Igéd tanácsát,
Mely jó utat mutat!
Szálljon trónod elébe,
Népednek könyörgése,
Mint jóillatú áldozat!

Home


Next song