Nagy Isten, ég és föld Ura

1. Nagy Isten, ég és föld Ura,
Ím, minden Téged illet.
Van-e a földnek vándora,
Ki versenyt kezdhet Véled?
Dicstrónod rendületlen áll,
Bár ég s föld semmiségbe száll:
Az fennáll mindörökké!

2. Az égi testek rendjei
Csak porszem Teelőtted.
A mennylakóknak ezrei
Mind Tőled nyertek létet.
A hódolatnak himnuszát,
Dicsének zengő dallamát
Mind néked zengedezzék!

3. A poklok ádáz szelleme
Bár próbál küzdni Véled,
Ám meg van írva ellene
Ősrégtől az ítélet:
A Sátánt s minden cinkosát,
Lesújtod porba bősz hadát
Szent szavad hatalmával!

4. Bár elménk gyakran tévelyeg,
Míg élte útját méri,
De lel nyugalmat s nem remeg,
Ha végső célját nézi.
E cél Te vagy, jó Istenünk,
Kitől elindult életünk…
Üdv Néked, Alkotónknak!

Home


Next song