Nagy Isten, mi dicsérünk

1. Nagy Isten, mi dicsérünk,
Magasztaljuk nagy erődet.
A menny hódol mivelünk,
És csodálja műveidet.
Aki voltál, az maradsz,
Mindörökké ugyanaz!

2. Kérubok szentelt ajka
Téged dicsér fönt a mennyben.
Széráfok dicshimnusza
Fennen száll a végtelenben.
Énekelik szüntelen:
Szent, szent, szent a nagy Isten.

3. Szent apostolok kara,
Prófétáknak sokasága
Trónod előtt hódolva
Együtt zengnek hála'dással;
Vértanuk, sok ezeren
Dicsőítnek szüntelen.

4. Hálatelten áld, dicsér
Itt e földön a Te néped;
Gyermekajkak hangja kél,
S vének buzgón énekelnek.
Szívünk és szánk Téged áld,
Mennynek, földnek szent Urát!

Home


Next song