Nagy Isten, Néked zeng

1. Nagy Isten, Néked zeng az ének,
Mert hol van más oly isten, mint Te vagy?
Hozom a hálám, s arra kérlek,
Magasztalásodhoz Erőt te adj!
Nézz Jézus Krisztus érdemében rám,
Őérte fogadd kegyesen imám!

2. Ó, Atyám, vonj Te szent Fiadhoz,
Hogy Hozzád vonjon engem szent Fiad!
Szentlelked által bennem lakozz,
Igazgasd elmém s indulatimat,
Hogy békességed lakja szívemet,
S dicsérjem mindörökre szent Neved!

3. Szentlelked szüntelen fohásza
Énértem esd kimondhatatlanul.
Tanít hitben buzgó imára,
És biztatóan adja tudtomul,
Hogy örökösöd, s gyermeked vagyok,
Hozzád, mint Atyámhoz kiálthatok.

Home


Next song