Nagy Magvető, Te drága Jézus

1. Nagy Magvető, Te drága Jézus,
Ó, mennyi szív
még zord, sivár;
Ellenáll áldott szent Igédnek,
És Téged is dőrén kizár.
Most, amíg a kegyidő tart:
/: Jöjj, szánts Te új ugart!:/

2. Nagy Magvető, Te drága Jézus,
A mélyben sok kő rejlik még,
Csorbítja élét az ekének,
Miatta nő a veszteség.
Te szólj, hisz Benned van erő:
/: S termő lesz majd a kő!:/

3. Nagy Magvető, Te drága Jézus,
Az igemag hull szerteszét.
De nézd,
a drága szántóföldben
Rút tövis fojtja a vetést!
Fékezd a tövis erejét,
/: Hogy ne terjedjen szét!:/

4. Nagy Magvető, Te drága Jézus,
Munkáld, gondozd a szíveket!
Lábad nyomán új élet indul,
A puszta termőföld lehet.
Munkádra jő nagy változás,
/: Dúsgazdag aratás. :/

Home


Next song