Nem hagyjuk el a szent Igét

Nem hagyjuk el a szent Igét, Az Úr áldott szavát.
Ez támaszt ad sok léleknek, Vezet e léten át.

Nap ez, mely áldott fénysugárt Hint életünkre szét;
Ebből halljuk az Ő szavát, Az élet beszédét.

Nem hagyjuk el a szent Igét, Ha öröm vagy baj ér!
El nem veheti senki sem, Bármily kincset ígér.

Akármit tesz is e világ, Ha üldöz, ha csábít,
A Sátán nékünk mit sem árt, Isten megszabadít.

Nem hagyjuk el a szent Igét, Terjesztjük szerteszét,
Míg üdvre hívó szózatát Meghallja minden nép.

Hirdetjük hívő élettel Az Úrnak jóvoltát!
Megígérjük: nem hagyjuk el Soha a Bibliát!

Home


Next song