Ne féljetek, pásztorok - kánon

1. Ne féljetek, pásztorok, pásztorok,
nagy örömet mondok,
Mert ma néktek született,
Kiről jövendöltetett,
Dávidnak törzséből,
Egy szűznek méhéből:
Megváltó Úr Jézus! - Glóri, Halleluja!

2. Hogyha pedig e csodát,
e csodát Akarjátok látni,
Betlehembe menjetek,
És ott lészen jeletek:
Fogtok ott jászolban,
Szénában, pólyában
Gyermeket találni. - Glóri, halleluja!

Home


Next song