Ott függ a néma Bárány

1. Ott függ a néma Bárány:
A vére földre hull,
Míg dúl körül az ármány,
S a tömeg zúg vadul.

Szent arcát ütleg éri,
És hull reá a vád,
Ő szelíd hangon kéri
Az ég bocsánatát.

2. Úgy fáj a szívem, nézve
E koronás Királyt,
Mert rút tövis az éke,
Testét kín járja át.

Én térdre hullva kérdem:
Ó, mért szenvedsz, miért?
Ő választ ád szelíden:
Tengernyi bűnödért.

3. Most hogy rebegjek hálát
A megnyílt öt sebért,
Hogy adta bűnöm árát
Elrontott éltemért?

Ím magamról lemondok,
Övé egész valóm,
Így leszek Véle boldog,
Hisz Ő az üdvadóm.

Home


Next song