Ó, felséges Úr

1. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,
Mely csudálatos a Te Neved nékünk!
Nagy dicsőséged ez egész földre
Kiterjed és felhat az egekre.

2. Dicsérnek Téged még a kisdedek is,
Nyelvükön hordják Te Nevedet ők is,
Kik által ellent ugyan megejtesz,
És bosszúállót megszégyenítesz.

3. Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak,
Melyeket a Te kezeid formáltak,
Az eget, holdat, a fényes napot
És szép renddel a sok csillagokat;

4. Csudálván mondom: micsoda az ember,
Ki Tőled ennyi sok dicsőséget nyer?
De micsoda az embernek fia,
Kiről Felséged ennyit gondolna?

5. Az angyaloknál noha egy kevéssé
Kisebbé tőd, de nagy dicsőségessé
Teremtéd őtet és magasztalád,
Nagy tisztességre felkoronázád.

6. Kezed munkáin őtet úrrá tevéd,
Hogy bírna vélük, őnéki engedéd,
Valamit e világra teremtél,
Mindeneket lába alá vetél.

7. Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk,
Mely csodálatos a Te Neved nálunk!
Felségednek mely nagy dicsősége,
Mellyel teljes e föld kereksége!

Home


Next song