Ó, könyörgést meghallgató Jó Atya

1. Ó, könyörgést meghallgató
Jó Atya, Te mindenható;
Ha lelkem Hozzád emelkedik,
És a buzgóság szárnyain,

Ajakim óhajtásain
Te színed előtt reménykedik;
Már itt e földön érezem,
Hogy örök életet nyertem.

2. Ha örömmel gerjedezem
És rebegni igyekezem,
Tetőled mennyi áldást vészek!
Föltekintvén rád, Atyámra,

Könnyű csordul az orcámra;
Az által olyan újjá leszek,
Mint a palánta, ha arra
Harmatcseppet téssz hajnalra.

3. Ha szívemet bánat járja,
És szemem kesergés árja:
Teelőtted van zokogásom;
Ajtómat titkon behajtva

És magánosan sóhajtva
Akkor is édes újulásom,
Mert minden könnyel és jajjal
Könnyebbül sorsom egy bajjal.

4. Ha házadban megjelenek,
Ahol összesereglenek
Felséges Neved imádói:
Ővelük együtt hódolva

Úgy tetszik, mintha vigadva
Ott volnék, hol a menny lakói
A Te királyi székednek
Ott előtte seregelnek.

5. Te, ki a szív mozdulásit,
Mint a vizeknek folyásit,
Úgy kormányozod ide s tova:
Ez érzést növeld énbennem,

És taníts jól esengenem!
Majd egyszer pedig, ó, Jehova,
Vígy be az egek egébe,
Te imádásod helyébe.

Home


Next song