Ó, Uram, Te készülsz adni

1. Ó, Uram, Te készülsz adni,
Égi áldást, bő esőt,
Szomjas szívet megitatni:
Töltsd ki rám is szent erőd!
Énrám is, énrám is,
Addj ma áldást énrám is!

2. Jó Atyám, Te légy segítőm,
Szívem sokszor oly dacos!
Nézzek Rád, szent Üdvözítőm,
Halljam mindig, hogyha szólsz!
Engem is, engem is,
Vonj magadhoz engem is!

3. Szentlélek,
tedd rám pecséted,
Jézus drága véréért:
Meg vagy váltva, higgyed, lélek,
Téged kárhozat nem ér!
Énrám is, énrám is,
Tedd pecséted énrám is!

Home


Next song