Samárianak leánya

1. Samariának leánya nem
sejtve még mit sem tud,
Hogy a kútnál Jézus várja,
aki mindent tud.
Hogy bűnéből őt megmentse,
reá türelmesen vár,
Megkínálja élet vízzel
Jákób kútjánál.

Refrén:
Halld ó, lélek, e csodás hírt,
Üdvözítőd téged vár!
Élet vizet kínál néked
Jákób kútjánál!

2. Ott a pálmák árnyékában
megmondá Jézus neki,
Mint folytak le itt
a földön múló évei.
Fut hát gyorsan a városba,
s elhirdeti mindenütt,
Hogy Messiás, Isten Fia
mihozzánk eljött!

3. Most az élet kristály vize
Jézus által csörgedez,
Isten kegye, nagy irgalma
felénk ömledez.
Üdv és béke él szívünkben,
ha követjük szent szavát,
Ha megleltük Jézusunknál üdvünk forrását!

Home


Next song