Szálljon a jó hír

1. Szálljon a jó hír: húsvét napja kél!
Nincsen a sírban! Jézus, íme, él!
Megvívta harcát győzedelmesen;
Őbenne nyertem örök életem.

2. Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él!
Ővele járni, Ó, mily drága cél!
Hirdetni szerte: nem győz a halál,
Őbenne üdvöt minden szív talál.

3. Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él!
Életre kél, ki benne hisz, remél.
Félelmen, gyászon, síron átvezet,
Népének mennyben készít lakhelyet.

Home


Next song