Szent az Isten, szent, szent

Szent az Isten, szent, szent,
szent az ég Ura!
Szent az Isten, szent, szent,
szent csak Ő maga!

Végtelen nagy Isten,
Nincsen kezdete,
Mindörökre Úr lesz,
véd erős keze!

2. Szent az Isten, szent,
szent, áldják angyalok,
Hirdeti a nap, hold,
s fényes csillagok.

Harsogja a tenger,
és a széles föld,
Térdre hullok én is,
úgy imádom Őt.

3. Szent az Isten, szent,
szent, dicsérem Nevét,
Hálás szívvel zengem
végtelen kegyét.

Néki hódol szívem
már e földön lenn,
És ott fönn a mennyben
áldom szüntelen.

Home


Next song