Szent érzelem tölti keblem

1. Szent érzelem tölti szívem:
Uram, Tehozzád vágyom,
Oltalmadban nyugszik lelkem,
Benned van boldogságom.

2. Ha földre sújt a sok próba,
Nem rendül meg a szívem;
Elveszthetek mindent sorba',
Ha Te megmaradsz nekem.

3. Ha házadban imádkozom,
Lecsendesül a lelkem,
Kegyes szemed rám néz, tudom,
Így megnyugszom csendesen.

4. Boldogságom Tenálad van.
Vezesd hát úgy a lábam,
Hogy egykor szent országodban
Fénylő orcád láthassam!

Home


Next song