Szent légy, ó, gyülekezet

1. Szent légy, ó, gyülekezet, Készülj az imára!
Jézus adjon szent tüzet Szíved oltárára!
Áradjon Gazdagon
Ajkad az imától,
Könyörgés szavától!

2. Hogyha ketten vagy hárman Hittel elé állunk,
Ő meghallja biztosan Buzgó imádságunk.
Jézusunk, Főpapunk
Tőlünk elfogadja, Isten elé adja.

3. Hol a szentek tábora Összejön imára,
Ott van Isten temploma, Ott az Ő oltára.
Ó, e nép Buzgó, hév,
Lelkesült imája
A mennyet bejárja.

4. Ó, mily hatalmas erő A szentek imája,
Hogyha buzgón tör elő, Nem hangzik hiába!
Mert a hit Megsegít
Minden bajban, vészben,
Kísértés tüzében.

5. Menjünk Isten elébe, Boruljunk imára,
Kezünket fölemelve, Szívünk megalázva!
Mondjunk hát Hő imát Buzgósággal telten,
Jézusunk nevében!

Home


Next song