Szeretet az én oltalmam

1. Szeretet az én oltalmam
Aki értem földre jött,
Megesett a szíve rajtam,
S énhelyettem bűnhődött.
Ki a halált megízlelte,
S megrontotta a poklot,
Mely rám tőrét kivetette…
Engem abból kihozott.

2. Szeretet a menedékem,
Aki hord és fölemel,
Gyengédséggel bíztat engem,
Hogy üdvömet érjem el.
Aki őriz éjjel-nappal,
Megkönnyíti terhemet,
Lépteimet őrzi gonddal,
szívén hordja ügyemet.

3. Szeretet a menedékem,
Ki magához vont engem,
Általa lett üdvösségem,
Ő váltotta meg lelkem.
Kegyelmének erejével
Bűngyönyörből kihozott,
Szent szerelme kötelével
Hő szívére odavont.

4. Szeretet a menedékem,
Ki fájdalmat, bút enyhít;
Forrásából szomjas lelkem
Vigasztaló írt merít.
Ki az idők zord járását
Hatalmával meggyőzi;
Szívem, lelkem tisztaságát
Kegyelmével megőrzi.

5. Szeretet a menedékem,
Ő el nem hágy sohasem;
Folyton őriz, vezet kézen,
Hogy vétekbe ne essem.
Ki felvisz az égi trónhoz,
Hol majd zengek örömben
Hálahimnuszt Alkotómhoz.
Uram, tarts meg frigyedben

Home


Next song