Szívem zengő hárfa-húrján

1. Szívem zengő hárfa-húrján
Téged áldlak Istenem,
Fájdalomban és szükségben
halleluját mond szívem.
/: Amíg élek szüntelen
Jézus Neved dicsérem. :/

2. Szép világot „Legyen” szavad
bölcsességgel teremtett,
Földre jöttél és szavadra
meggyógyult sok-sok beteg.
/: Engem is Te alkottál,
üdvöt ajándékoztál. :/

3. Áldott lélek az, ki Benned
bízik mindig, Jézusom,
Néked enged, s Téged követ
hűséggel minden úton.
/: Jó sors ér, vagy balsors ver,
Jézus engem nem hagy el. :/

4. Halleluja, halleluja!
Zengjen hát a dicséret,
Amíg újra eljön értünk,
s teljesül az ígéret.
/: Szívem, lelkem áldjad Őt,
várjad készen Megmentőd!:/

Home


Next song