Te égből jött nagy fényesség

1. Te égből jött nagy fényesség,
Napfény, amely földre szállt!
Égi csillag, életszentség,
Űzd el már az éjszakát!
Csodás fényed járja át
A föld minden tájékát!

2. Adj, Urunk, hát szent Igédnek
Gyors és győztes terjedést,
Térdre hullva míg megtérnek
Mind a népek szerteszét,
És az idők végtével
Mint szent Bíró jössz majd el!

3. Ha Te szólsz, leomlik minden,
Amit a bűn épített,
És a bűnből megtért szívben
Lángra lobban új tüzed.
Hangoztasd hát szent szavad,
Tereld egybe nyájadat!

4. Bár ne lenne oly föld s ország,
Hol Igéd nem hirdetnék!
És a népek elfogadnák
Rendelésed, nagy Felség!
Szűnne már a rút viszály,
Békét zengne minden száj!

Home


Next song