Trónod elé jövök

1. Trónod elé jövök, Édes Atyám.
Ígéreted szerint, Halld meg imám!
Átadom szívemet,
Tisztítsd meg teljesen;
Mert Te vagy mindenem, Jó Istenem.

2. Bűnbánó lélekkel Leborulok,
Tebenned bízva én, Így kiáltok:
Bocsásd meg vétkeim!
Töröld le könnyeim!
Hisz meghalt szent Fiad Énértem is.

3. Még most is trónodnál Állok, Atyám.
Átadom életem, Halld meg imám!
Benned hisz már szívem,
Üdvöt adtál nekem,
Dicsérlek szüntelen: Hála Neked!

Home


Next song