Uram, oly szép a templomod

1. Uram, oly szép a templomod! Oda vágyom én szüntelen.
Kegyelmed rám áldón adod, Megújul ott az életem.

2. Otthonra lel oltárodnál A fecske és a kis veréb.
Fészkének mind helyet talál, Élvezve házad védelmét.

3. Sereglenek az emberek, Az énekük oly áradó!
Örömmel zeng szavuk neked, És Téged áld, Mindenható!

4. Imámat haldd meg, én Uram, Hadd lássam meg szentségedet!
Én Tőled várom oltalmam, Őrizzen mindig szent kezed!

5. Házadban lenni jobb nekem, Akár csak egy nap, boldogan,
Mint bűnök sátra mélyében Rejtőzni el Tőled, Uram.

6. Éltető nap és fény az Úr, Kegyelméből jövő fakad.
Védelme ránk mint pajzs borul, Mert hű az Úr, velünk marad.

Home


Next song