Új ének hangja

1. Új ének hangja Istenünknek zengjen!
Méltó, hogy áldja Őt a nagyvilág.
Föld minden népe vígan énekeljen,
Mert jó az Úr, ki éltet, üdvöt ád!

2. Ujjongva szálljon zendüljön az ének,
Így mondjon ajkam bátor hitvallást!
Szent Nevét áldjam, míg e földön élek,
Dicsérjem Őt, a győztes nagy Királyt!

3. Zengje az ég, és harsogja a tenger,
Hirdesse zúgva: Krisztus visszajön!
Majd térdre hullva hódol minden ember,
És népe ajkán árad szent öröm.

Home


Next song