Vak voltam, de most látok

1. Vak voltam, de most látok, Ez nékem oly csodás!
Megszűnt az ősi átok, Ó, mily nagy változás!
A sötét éj helyébe Jött kedves napsugár,
S e boldogító fénybe' Lelkem ujjongva jár.

2. Vak voltam, de most látok, Nem úgy, mint azelőtt,
Még mikor hiú álmok Elzárták tőlem Őt;
Bűn mélységében éltem, Hol minden oly sötét,
Nem volt már reménységem, Csak rettegtem az éjt.

3. Vak voltam, de most látok, Mert Jézus jött felém,
Így szólt Ő: megbocsátok, S az élet lett enyém.
Szent keze megérintett, És fény hullt énreám;
Hogy rajtam Ő segített, Megszűnt bús éjszakám.

4. Vak voltam, de most látok, Naponta sok csodát.
Mély titkok, magasságok És színek száz sorát,
De lelkem ujjongását Még fokozza bennem,
Hogy Jézus szent orcáját Most már szemlélhetem.

Home


Next song