Zúgó szélnek zendülése

1. Zúgó szélnek zendülése
Hangzik már a mennyekből.
Vigasztalás teljessége,
Isten ígért Lelke, jöjj!

Hintsd a földön szerteszéjjel
A szent igemagvakat!
Így oszlik a sötét éjjel,
S bűnnek rabja lesz szabad.

2. Élettel a holtra hatni
Jöjj, ó, pünkösd Lelke, jöjj!
A vetésre esőt adni
Bő áldással zúgj, ömölj!

Dúsan nő majd nemsokára
Szívbe hintett szent Igéd,
S ha eljössz az aratásra,
Néped örökébe lép.

3. Üdvözlégy, te örök hajnal,
Emelkedj föl, fényes nap!
Minden szívet tölts be lánggal,
Várunk, szent tűzáradat!

Oldd fel nyelvünk némaságát,
Bátran szólni adj erőt,
Terjessze az Úr országát
Győzelmesen szent erőd!

Home


Next song