Csak Krisztusban

1. Csak Krisztusban, kaptam reményt
Új örömet, új életcélt.
Őrá mindig, számíthatok,
Bármilyen nagy próbát kapok.
Szerelme lángja, égig ér,
Békéje mélyebb, tengernél.
Hű pártfogóm, Ő mindenem,
Nagy szeretettel véd engem.

2. A Krisztusban, ki gyermek lett,
Isten a földön meg jelent.
Úgy jött ide, mint ajándék,
Menteni jött, de Őt verték.
Míg értünk halt a kereszten,
Kiengesztelte az Istent.
A bűnöm mind, Ő rajta volt,
Így nekem életet adott.

3. Míg teste sírban nyugodott,
Gondolták a Fény halott.
De harmadnap, feljött a Nap,
Krisztus a sírból feltámadt.
Most már Övé, a győzelem,
Megszabadult, az életem.
Én az övé, Ő az enyém,
Áldozatának érdemén.

4. Nincs több bűnvád, rémes halál,
Krisztus bennem él most már.
És bölcsőmtől, a síromig,
Ővele eldőlt sorsom is.
Sem nem pokol, sem emberek,
Kezéből már, ki nem vehet.
Míg visszatér, vagy menybe hív,
Nagy diadalban részesít.

Home


Next song