Egykor én is tévelyegtem

1. Egykor én is tévelyegtem
Távol az üdv hónától
Bolyongtam a bűnvadonban
Mit sem tudtam Jézusról
De most örök hála és dics
Őneki mert megtalált
Zeng az ajkam nagy örömmel
Néki dicshalleluját.

Refrén:
E világot megvetem
Én csak Jézust követem
Hogyha bírja lelkem őtet
Ez mindennel több nekem.

2. Óh mily dicső öröm érzet
Jézus most már az enyém
A bűn rémes éjjeléből
Örök üdvre léptem én
Így e földön mit se félek
Mert Ő mindenütt velem
Megóv minden bajtól engem
Harcol mindig mellettem.

3. Áldom Jézust Megváltómat
Aki önként szenvedett
S értem hullott drága vére
Lelkem üdvössége lett
Itt a földön boldog szívvel
Híven járom utamat
S egykor égi szent örömben
Dicsőítem Uramat.

Home


Next song