Dicséri, áldja szüntelen

1. Dicséri, áldja szüntelen
Jézust a szívem, ajkam.
Amit Ő művelt énvelem,
Amit Ő végzett rajtam,

Azt némán el nem hallgatom,
Ki jártam könnyes utakon,
Csodáit zengem vígan,
Hirdetem boldogan.

2. Rég koldus voltam, úttalan
Jézusban kincset leltem,
Utamnak drága célja van,
Betölti fénnyel lelkem:

A kincset széjjelosztani
És róla jó hírt mondani
- Szolgálat boldog útja,
Szent küldetésem ez.

3. Szolgállak Téged szüntelen
Jézusom, fénylő hajnal,
Törölve fájó könnyeket,
Harcolva búval, bajjal,

Míg utam hozzád el nem ér,
Hol nincs árnyék, eltölt a fény
Mert színről-színre látom
Tündöklő arcodat.

Home


Next song