Egy dicsérő ének zendül

1. Egy dicsérő ének zendül
A szívemben szüntelen,
Amióta megtaláltam Mesterem.
Ő nyugalmat adott nékem,
Békessége az enyém, boldog vagyok
Mert kegyelmet nyertem én.

Refrén:
A szívemben hálaének zendül,
Nagy örömmel hangzik énekem.
Angyalok sem énekelnek szebben,
Mert új életet adott nekem.

2. Olyan régen óhajtottam
Boldog, hívő életet,
Hogy valaki elvegye sok bűnömet.
Meghallottam, hogy Jézusom
A kereszten szenvedett,
És készséggel elfogad Ő engemet.

3. Míg itt hazám felé megyek,
Vígasztal az a remény,
Hogy egy fényes hajlék vár ott énreám
Színről-színre Jézusomat
Dicsőségben látom én,
A szentekkel egybeforr hálaimám.

Home


Next song