Feltámadt Jézusomnak szolgálok

1. Feltámadt Jézusomnak szolgálok,
Ő a cél,
Ő itt van a világban,
Tudom, tudom, hogy él.
Látom kegyelme karját,
Hallom szelíd szavát,
Sietve jön, ha hívom,
Leghűbb barát.

Refrén:
Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él,
Beszél velem és jár velem
A keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem,
Kérded: „Honnan tudom, hogy él?“
Mert él a szívemben!

2. Amerre nézek,
Látom a gondos, hű kezet.
Bár szívem néha gyengül,
De mégse csüggedek.
Viharban, fergetegben
A legdrágább erő,
Minden veszélyen átvisz,
Míg visszajő.

3. Ujjongj azért te szent nép,
Harsogjon éneked,
Jézusnak, a Királynak,
Hozsánnát zengjetek!
Ő mindenek reménye,
Úgy senki sem szeret,
Nincs nála senki jobb, szebb,
Nincs kedvesebb.

Home


Next song