Halld, mint zeng az egész ég

1. Halld, mint zeng az egész ég:
„A Királynak dicsőség!
Békesség e földön lenn,
Istentől jött kegyelem.“

Népek örvendezzetek!
Visszhangozzák a mennyek.
/:Hirdesse a természet:
Krisztusunk megszületett!:/

2. Dicsőség, Ő a király,
Békesség és igazság,
Éltető világos nap,
Bajainkra gyógyírt ad.

Kisgyermek lett mi értünk,
Született, hogy élhessünk,
/:Porból, hogy fölemeljen
S ujjá szülötté tegyen!:/

Home


Next song