Moábnak mezején

1. Moábnak mezején
Oly forrón süt a nap,
Csendben és szótlanul,
Három bús nő halad.
Gyászfátyol arcukon,
Szemükből könny fakad.
Ó, özvegyek Ura,
Vedd fel a gondjukat!

2 .Egy válaszút előtt,
Megáll a bús anya,
Megszólal: „Lányaim…“
S itt elcsuklik szava.
Szegény özvegy vagyok,
Semmim nincsen nekem,
Térjetek hát haza,
Ne jöjjetek velem!

3. Az egyik csókot ad,
Honába visszatér,
A másik ott marad,
Szent hűséget ígér:
„Ne küldj el engemet,
Nem hagylak tégedet,
Néped az én népem,
Istened Istenem.“

4. Előttük Betlehem,
S egy áldott vőlegény,
Ó, Ruth, te boldog nő,
Nem vagy immár szegény.
Előtted bár sötét,
Borús az életed,
De szent hűségedért
Jutalmad megnyered.

5. Júdának mezején
Oly forrón süt a nap,
Az aratók után
Egy gyenge nő halad.
És gyűjti szorgosan
Az elhullott kalászt,
Míg Isten ad neki
Egy hűséges Boázt.

Home


Next song