Ó, áhítat időszaka!

1. Ó, áhítat időszaka!
A fáradalmaktól tova
Gyöngéden Istenhez vezetsz,
Kinek bajom elmondva lesz;

És ím segélyül jő nekem
Megváltóm részvétteljesen.
/: Veszélytől megment
Ő maga, ó, áhítat időszaka! :/

2. Ó, áhítat időszaka!
Mikor a mindenség Ura
Áll készen és megáldja azt,
Ki tőle kér segélyt, vigaszt.

És mondja: „Arcomat keresd,
Igém az élted napja lesz. “
/: Azért gondjába átadom
És ráteszem minden bajom! :/

3. Ó, áhítat időszaka!
Ha bús az éltem nappala,
Üdíts fel, ó, Te engemet,
Míg majd elérem a mennyet.

És leteszem vándorbotom,
A sírba földi sátorom.
/: De nem feledlek el soha,
Ó, áhítat időszaka. :/

Home


Next song