Szenvedés folyónak hullámin hordja

1. Szenvedés folyónak hullámin hordja
Életünk hajóját bűnnel megrakva,
De nem a halálban végződik az már,
Mert a túlsó parton Krisztus vár.

2. Bűneimnek súlya mélyre süllyeszt le
Félelem és bánat él a szívemben,
De a kereszt emel ha rátekintek,
Bocsánatot nyerek Jézusban.

3. Krisztus szenvedése s kereszthalála
Isten bölcs tervének megmentő útja.
Fent a dicsőségben örök élet vár.
Vele együtt boldogok leszünk.

Home


Next song