Taníts, Uram, meghajlani

1. Taníts, Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
Hajoljak meg, ha Szentlelked
Reám fuvall s porig aláz!

2. S dacos szívem, ha ellenáll,
Midőn a Lélek rálehel,
Jöjj, tűz gyanánt, s a dac,
A gőg Lelked tüzében égjen el!

3. Mint bősz hullám, mely megtörik,
Ha parthoz űzi zúgó szél,
Úgy törjön össze szívem is,
Amint tebenned partot ér!

Home


Next song