Adjatok hálát az Istennek

1. Adjatok hálát az Istennek,
Imádkozzatok Szent nevének
Hirdessétek dicséretét,
És minden jó téteményét
Beszéljétek a nép előtt,
Nagy csudáit melyeket tett.

2. Néki vígan énekeljetek,
Csodadolgait dicsérjétek
Magasztaljátok Szent nevét,
Kik szívből félitek Őtet
Örüljön azoknak szívük,
Kik az Úrról elmélkednek.

3. Keressétek e kegyes Urat
és annak színét és hatalmát
Meggondoljátok dolgait,
Ne felejtsétek csodáit
Ítéletit hirdessétek,
Melyek Ő szájából jönnek.

Home


Next song