Az egyháznak a Jézus

1. Az egyháznak a Jézus a fundamentoma,
Így lett az a nagy Isten Megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni Választni Őt az Úr,
Vérével eljegyezni
Örök menyasszonyúl.

2. Kihívott minden népből, Egy nép, ég föld előtt,
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, Mi összetartja Őt.
Egy szent nevet imád csak Egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, Melyért küzd, lelkesül.

3. Harcát hideg közönnyel Szemléli a világ,
Vagy szórja rá özönnel A gúny sebző nyilát.
A hű szívek kiáltnak:
"Mért késel nagy Király?
Óh jöjj fel hajnalcsillag, Hadd tűnjön a homály!"

4. Üldözve, meggyötörve Nehéz, kemény tusán,
Vágyon eped az ígért Megújulás után,
Vár híven, míg reménye Dicsőn beteljesül:
Miként a test a fővel, Urával egyesül.

Home


Next song