Az Istennek szent angyala

1. Az Istennek szent angyala
Mennyekből, hogy alászálla
És a pásztorokhoz juta,
Nékiek eképpen szóla:

2. "Mennyből jövök most hozzátok,
És íme nagy jó hírt mondok,
Nagy örömet majd hirdetek,
Melynek örvend ti szívetek."

3. E mai nap egy kis gyermek
Szűztől született tinéktek,
A gyermek szép és oly ékes,
Vigasságra kellemetes.

4. Már lehozta az életet,
Mely Istennél volt készített,
Hogy ti is vele éljetek,
Boldogságba örvendjetek.

5. Óh én szerelmes Jézusom,
Édes, megváltó Krisztusom!
Jövel csinálj csendes ágyat,
Szívemnek magadnak házat!

Home


Next song