Bár szent tüzed lánggal lobogna

1. Bár szent tüzed lánggal lobogna,
Ki értünk halni kész voltál,
És minden szív feléd lobogna,
Vallván: te vagy Úr és Király!
Már fel-fellobban tiszta lángja,
Itt-ott, kelet, nyugat felöl,
Feléd, óh, Isten szent báránya, Pünkösdi szent örömjelül!

2. Újítsd, hevítsd, világosítsd meg
A földön mind a sok pogányt,
Jelentsd magad meg minden népnek
Megváltó úr, király gyanánt,
Hogy minden ember térdet hajtson
A nagy királyi szék előtt,
És zengjen ének minden ajkon A Báránynak, dicsérve Őt.

3. Óh, ébreszd, tisztítsd, egyesítsed
A hívők szétszórt táborát,
Reá kegyelmed fényét hintsed, Tisztán lásson, ne fátylon át.
Tedd eggyé, kik most széjjelválnak,
Hogy épüljön fel templomod,
Hajlékául dicső Atyádnak,
Hol szent tüzed folyvást lobog.

Home


Next song