Csak zengje, zengje

1. Csak zengje, zengje hálánk,
Mit tett az Úr velünk,
Hogy mély alázatosság
Hadd töltse meg szívünk!
Az égből hozva fényt,
Az üdv leszállt közénk,
Megváltónk van nekünk,
Megváltónk van nekünk!

2. Mi boldogság, örökre
Isten megbéküle,
Kegyelme száll bűnösre,
Ki lázadt ellene!
Bűnünket hordani,
Békénk megtartani:
Jézust küldötte le,
Jézust küldötte le.

3. Kegyelme zsámolyához
Ha feltekint a szem,
Megváltónk dics-sugáros
Arcát láthatja fenn!
Ő pártfogónk, ki véd,
És küzd övéiért,
Mindig győzelmesen,
Mindig győzelmesen!

4. Dicsfényt magára öltve
Majd újra megjelen
Diadalát betöltve,
Szabadokká teszen,
Örvendő hívei
Meglátják fényleni
Teljes dicsfényiben,
Teljes dicsfényiben!

Home


Next song