Egyetlen forrása

1. Egyetlen forrása minden kegynek,
Egyetlen mentsvára a lelkemnek,
Jézus, Te Megváltó üdvöt hozó,
Moss meg és tégy fehérré, mint a hó!

Refrén:
Miként a hó, tiszta fehér,
Óh, moss meg engem,
Leszek, minő a hó: fehér.

2. Soká nem ismertem szerelmedet,
Hogy bűnöst tisztává Te teheted,
Most látom: csak te vagy az üdvadó,
Óh, Jézus, tégy fehérré, mint a hó.

3. Fehérré! Uram, a forrás te vagy,
Békét és nyugalmat lelkembe adj!
Áldásod nem apad: gazdag folyó,
Óh, moss meg tégy fehérré, mint a hó!

Home


Next song