Elég a kegyelmem

1. „Elég a kegyelmem”, az Úr maga így szól
S én elhiszem ezt az igét.
Szavát soha nem szegi meg, tudom én jól,
Megtartja Ő, amit ígért!

2. „Elég a kegyelmem”, nincs szó a világon,
Mely ily igaz örömet ád,
Napfényben ha jár utam, vagy ha homályon,
Az Úr vezet mindenen át.

3. Elég a kegyelme, mit ád nekem ingyen,
Ki bűnbe merülve valék.
S hogy engem a mennyei honba bevigyen:
Kegyelme, tudom, hogy elég.

4. Elég a kegyelme, ezt súgja a szívem,
S nem félek, ha nincs is erőm,
Mert fogva kezem, vezet útamon, híven
S megvéd, ha veszély jön elém.

5. Elég a kegyelme, e bővizű forrás,
Enyhíti szomjuk ezerit,
Elég nekem is, noha hő szívem folyvást
Csak tőle, belőle merít.

Home


Next song