Erős vár a mi Istenünk

1. Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,
Ha Ő velünk, ki ellenünk?
Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség
Most is üldöz még,
Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk,
De küzd velünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia,
Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge,
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mi rajtunk nincs hatalma.
E világ ura
Gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár
Az Ige porba dönti.

4. Az Ige kőszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja,
Velünk az Úr táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk,
Mind elvehetik,
Mit ér ez ő nekik:
Mienk a menny örökre.

Home


Next song