Én fiaim, jertek el

1. Én fiaim, jertek el,
Nagy szerelmét csodáljuk,
Krisztus urunk nevének
Szép dicséretet mondjunk!
Betlehemi jászolban
Gyermek lett mi érettünk:
Miképpen ne adnánk hát
Néki a mi életünk?

2. Kis helyecskét nem talált,
Fejét hol lehajtaná,
Barátságos hajlékba
Őtet senki nem hívá.
Éhezvén és szomjazván,
Üldözteték érettünk:
Jertek, adjuk egészen
Néki a mi életünk!

3. Végezetre Golgotán
Bűnösökért áldozott,
Dühös ellenséginek
Bocsánatot ott hozott.
Keresztfa gyötrelmiben
Eleget tőn érettünk:
Másé miként lehetne
Mi megváltott életünk?

Home


Next song